uszczelnianie dylatacji

Uszczelnienie dylatacji/rys w betonie (Aquafin-P1)

AQUAFIN-P1 jest gotowy do użycia bez konieczności mieszania.
AQUAFIN-P1 pieni się przy kontakcie z wodą, zwiększając swoją objętość tworzy trwałą elastyczną pianę która zapobiega dalszemu przeciekaniu wody i czasowo uszczelnia rysę.
AQUAFIN-P1 ? jest odporny na działanie kwasów i ługów, nie jest agresywny w stosunku do bitumów i taśm uszczelniających.
Przy suchych podłożach, przy braku dostępu wody, AQUAFIN-P1 wiąże dłużej, reagując z wilgocią pochodzącą z powietrza lub betonu.
Zastosowanie:
AQUAFIN-P1 jest używany do uszczelniania wodnych przecieków przez rysy i spoiny w betonie i kamieniu oraz wzmacniania luźnej struktury materiału.
Nanoszenie / zużycie:
1. W istniejących rysach (szerokość rozwarcia ok. 0,2 mm) wykonać otwory w odstępie ok. 20 cm.
2. Otwory przedmuchać czystym sprężonym
powietrzem.
3. Zamocować pakery
4. Materiał wtłaczać odpowiednim
urządzeniem.
Rysy pionowe: iniekcję zaczynać od dołu.
Rysy poziome: iniekcję zaczynać od lewej strony.
Po stwardnieniu żywicy, należy usunąć pakery i wypełnić pustki po nich zaprawą  tamującą
Żele akrylowe