Hydroizolacje

    Jesteśmy firma specjalizującą się m.in. w  robotach hydroizolacyjnych. Wykonujemy izolacje: 

  • masami bitumicznymi grubowarstwowymi,

  • szlamami mineralnymi elastycznymi,
  • szlamami krystalicznymi wnikającymi w powierzchnię betonów,
  • materiałami membranowymi typu papa termozgrzewalna, maty bentonitowe,
  • wysokociśnieniowe w przeciekających dylatacjach, pęknięciach , rysach w betonie przy pomocy 1-komponętowych żywic poliuretanowych, 2-komponetowych elastycznych żywic poliuretanowych, elastycznych  żeli akrylowych,
  • iniekcje kurtynowye, rastrowe pozwalające na odtworzenie izolacji bez konieczności odkopywania ścian zewnętrznych obiektów przy pomocy elastycznych żeli akrylowych, zaczynów bentonitowych.

Wyżej wymienione prace wykonujemy na:  Obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej: (ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, ściany piwnic , garaży podziemnych, płyty fundamentowe , stropy nad garażami, tarasy zielone, tarasy z wyłożeniami ceramicznymi, niecki basenowe ). Obiekty inżynieryjne: zbiorniki wody pitnej, wody przeciwpożarowej, tamy, jazy, przepusty wodne, tunele przejściowe podziemne, kanały.