Izolacje przeciwwodne

Materiały bitumiczne grubo powłokowe np. Combiflex AB2 (Schomburg)

  Właściwości: Bezspoinowa powłoka uszczelniająca przeprężajaca rysy, dwukomponentowa, po krótkim czasie odporna na deszcz, szybkowiążąca, bezrozpuszczalnikowa, łatwa w obróbce, może być nakładana szpachlą.
  Zakres stosowania: Uszczelnienie zewnętrznych elementów budowli (poniżej poziomu  gruntu): wilgoć gruntowa i woda infiltracyjna,woda bezciśnieniowa ? średnie obciążenia, woda zastoinowa i pod ciśnieniem, nadaje się jako klej do płyt izolacyjnych i ochronnych.

Izolacje mineralne elastyczne np. Aquafin 2K (Schomburg)

  Właściwości: Bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczną powłoką uszczelniająca, do aplikacji na wszystkich nośnych, zwykle spotykanych w budownictwie podłożach, wiążąca hydraulicznie, ekologiczna, łatwa w stosowaniu, może być nanoszona pacą, pędzlem lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem, przywiera bez gruntowania do wilgotnych podłoży; dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie, nie przepuszcza wody do 7 bar, odporna na działanie gnojowicy.
  Zastosowanie:
Uszczelnianie budowli:Ekonomiczne i niezawodne uszczelnianie np. betonowych lub murowanych elementów budowli w obszarze gruntu przeciwko przenikaniu wilgoci gruntowej, wody bezciśnieniowej i naporowej (w przypadku odpowiednich konstrukcji), jak również uszczelnianie poziome murów.Ponadto nadaje się do uszczelniania zazielenionych nieocieplanych dachów betonowych garaży podziemnych, garaży prefabrykowanych, kontenerów, zbiorników wody użytkowej, zbiorników na ścieki i kanałów, jak również zbiorników na gnojowicę. W przypadku zastosowania w zbiornikach zasadniczo wymagane jest przeprowadzenie analizy wody. Ocena agresywności względem betonu według DIN 4030.
AQUAFIN-2K jest odporny na ?średnią agresję chemiczną? (klasa ekspozycji XA2 ).
Uszczelnienia pod wyłożeniami z płytek ceramicznych:Ekonomiczne i niezawodne uszczelnienie pod wyłożeniami z płytek ceramicznych, gdy wymagana jest wodoszczelność w pomieszczeniach o długotrwałym lub stałym obciążeniu wilgocią, np. w łazienkach i kuchniach pomieszczeń mieszkalnych, prywatnych i publicznych pomieszczeniach sanitarnych, jak również na balkonach i tarasach, basenach i otoczeniu basenów. W miejscach połączeń ścian i posadzki elastycznej uszczelnienie powierzchni należy wzmocnić taśmą uszczelniającą.

Krystaliczne penetrujące zaprawy uszczelniające np. Aquafin IC (Schomburg)

  Właściwości: Wnika w kapilarną strukturę betonu, trwale aktywna, do stosowania na wilgotnych podłożach, nie zawiera chlorków, odporna na wysokie ciśnienie hydrostatyczne, zapobiega karbonatyzacji betonu, uszczelnia rysy o rozwartości do 0,4mm powstałe po naniesieniu warstwy uszczelniającej na podłożu.
 Zastosowanie: Do uszczelniania zewnętrznych i wewnętrznych elementów budowli z betonu narażonych na działanie wody np. fundamentów, murów oporowych, szybów wind itp., do uszczelniania zbiorników wody pitnej i
użytkowej, zbiorników retencyjnych, zbiorników z wodą morską, instalacji uzdatniania wody, garaży podziemnych, tuneli itp., do wykonywania uszczelnień pod posadzkowych (izolacja pod jastrychem na warstwie rozdzielającej lub jastrychu na warstwie pływającej).
W przypadku obciążenia wodą o stopniu twardości ? 30 dH konieczne jest wykonanie analizy składu wody. Należy również określić klasę ekspozycji betonu w środowisku mokrym według PN-EN 206-1.

Sztywne zaprawy uszczelniające np. Aquafin 1K (Schomburg)

  Właściwości: AQUAFIN-1K jest sztywną zaprawą mineralną do wykonywania powłok hydroizolacyjnych. AQUAFIN-1K zawiera piasek kwarcowy, cement i dodatki polimerowe. Nie zawiera składników, które mogłyby wpływać ujemnie na beton i zbrojenie. AQUAFIN-1K wiążąc tworzy sztywną powłokę uszczelniającą. W przypadku zagrożenia powstawaniem rys w podłożu należy wykonać uszczelnienie produktami AQUAFIN-2K lub COMBIFLEX-C2.
  Zastosowanie: Uszczelnienia powierzchni betonowych, murów i tynków, wewnątrz i na zewnątrz w: budownictwie ogólnym, specjalistycznym, hydrotechnicznym i wodnym, w tym w szczególności: do izolacji podziemnych części budowli, oczyszczalni ścieków, zbiorników wody pitnej, zapór, śluz, niecek basenowych, kanałów instalacyjnych, itp. oraz przy renowacji starego budownictwa.