Osuszanie betonu

W Naszej ofercie posiadamy również usługi w zakresie osusznia budynków. Osuszamy wszelkie konstrukcje betonowe i mury ceglane jak np. piwnice.

Wykonujemy również badania mykologiczne związane z badaniem wilgotności murów itp. Dzięki czemu Jesteśmy w stanie bardzo dokładnie odnaleść źródło przecieku.

W przypadku naszych klientów badania wigotnościowe murów wykonujemy dodoatkowo i bezpłatnie w ramach usługi osuszania murów.

METODY OSUSZANIA MURÓW:

1.Osuszaczami mikrofalowymi, poprzez nagrzewanie nie tylko powierzchniowe muru, ale również głębszych jego warstw. Wilgoć zawarta w murze zamienia się w parę wodną i przenika na zewnątrz jak też do wewnątrz pomieszczenia skąd jest usuwana dzięki intensywnej wentylacji.

2.Osuszaczami kondensacyjnymi, polega na osuszaniu powietrza w pomieszczeniach przez skroplenie zawartej w nim pary wodnej. W wyniku tego obniża się znacznie wilgotność względna powietrza, a wilgoć zawarta w murze - odparowuje. Następnie powietrze zasysane jest przez wentylator i przesyłane na oziębiający parownik. Tu następuje kondensacja pary wodnej. Kondensat zbiera się w zbiorniku. Osuszacze kondensacyjne działają skutecznie w temperaturze od 10° do +40°C, lecz optymalną temperaturą jest 25°C

3.Iniekcja krystaliczna, poprzez wytwarzanie blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu ? jest jednym ze sposobów osuszania murów, polegającym na wykorzystaniu tzw. "mokrej ścieżki"