Odgrzybianie i odsolanie ścian

Czynności polegające na użyciu odpowiedniej chemii np. Esco Fluat i Renogal (Schomburg)

Esco Fluat
Dzięki preparatowi ESCO-FLUAT szkodliwe sole budowlane rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany) zostaj? przekształcone w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne w wodzie. Przekształcanie soli Środkiem ESCO-FLUAT jest zabiegiem pomocniczym przed zastosowaniem tynków renowacyjnych THERMOPAL. Przez zastosowanie preparatu ESCO-FLUAT ograniczona zostaje w´drówka łatworozpuszczalnych soli do Świerzego tynku renowacyjnego w czasie wiązania.
  Zastosowanie:
ESCO-FLUAT jest stosowany do prac pomocniczych
przy renowacji zasolonych murów.

 RENOGAL
 Właściwości:
? grzybobójczy
? dezynfekujący
? długotrwałe działanie
? gotowy do użycia
Zastosowanie:
RENOGAL jest produktem płynnym (roztwór wodny) gotowy do użycia, o działaniu grzybobójczym, stosowany w celu konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niż drewno, (kategoria II, grupa 10).