Iniekcje rys

Sklejanie siłowe rys żywicami epoksydowymi


Właściwości:
INDUCRET-VK-Injekt jest dwuskładnikową żywicą epoksydową o następujących właściwościach:
? Bezrozpuszczalnikowa
? Bezbarwna
? Odporna na zasady, roztwory kwasów i soli, produkty ropopochodne
? Odporna na zamarzanie i rozmrażanie
Zastosowanie:
INDUCRET-VK-Injekt jest stosowany do siłowego zespalania rys i spoin w konstrukcjach betonowych i żelbetowych.